PAKIETY USŁUG

Thinking Ahead

Celem pakietu jest zaszczepienie motywacji do tego, aby studiować na najlepszych uczelniach na świecie w połączeniu z indywidualnym monitoringiem w rozwijaniu swoich mocnych stron pod kątem edukacji:


  • Spotkania jeden na jeden ze studentami z najlepszych uczelni na świecie, takich jak Harvard, Yale, Oxford, czy Cambridge
  • Zaszczepienie motywacji do tego, aby dążyć do wyznaczonego celu edukacyjnego i odpowiednio wcześnie go zdefiniować
  • Indywidualna praca z coachem pod kątem znalezienia i rozwijania swoich mocnych stron od najmłodszych lat, wiary we własne umiejętności oraz świadomego stawiania i realizowania celów pod kątem edukacji


Pakiet jest dedykowany dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.