PAKIETY USŁUG

Help me apply

Celem pakietu jest przygotowanie oraz przeprowadzenie ucznia przez proces aplikacyjny na wybrane uczelnie zagraniczne oraz indywidualny mentoring ucznia pod kątem rozwoju osobistego wraz z pracowaniem nad swoimi mocnymi stronami, aby dostać się na wymarzoną uczelnię:


  • Przekazanie informacji, jak wyglądają studia za granicą tak, aby uczeń mógł podjąć w pełni świadomą decyzję odnośnie przyszłości edukacji
  • Zaznajomienie ze wszystkimi aspektami oraz terminami procesu aplikacyjnego, aby mógł odpowiednio wcześnie się do niego przygotować
  • Pomoc coachingowa nastawiona na rozwój osobisty ucznia oraz świadome planowanie swojej edukacyjnej ścieżki kariery 


Pakiet jest dedykowany dla uczniów klas 3-4 liceum oraz 1 i 2 IB.