PAKIETY USŁUG

At the university

Celem pakietu jest przygotowanie ucznia do jak najbardziej efektywnego wejścia w świat akademicki zarówno pod kątem naukowym, jak i pod kątem odbycia stażu już na pierwszym roku studiów w połączeniu z przeprowadzeniem indywidualnego coachingu pod kątem budowania swojej marki osobistej oraz budowaniem trwałych relacji biznesowych i akademickich:


  • Przekazanie wiedzy i narzędzi umożliwiających uczniowi produktywną naukę już od pierwszego semestru studiów

  • Pomoc przy rozwoju zdolności liderskich i pracy w grupie oraz zarządzania zespołem

  • Wsparcie przy rekrutacji na staże, zarówno podczas przygotowania aplikacji, jak i podczas rozmów rekrutacyjnych


Pakiet jest dedykowany dla uczniów, którzy dostali się na studia za granicą.